Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK-2265-28/17Dostawa jednostek transportowych kołowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. 14:26 21-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-16/17 – „Zabudowa liczników na rurociągach zrzutowych wód dołowych… 14:33 20-06-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/24/17 – Dostawa części do pomp dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 14:05 20-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-04/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania sie zagrozenia metanowego dla okreslonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”. 13:34 20-06-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/02/17/18″Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. 09:53 19-06-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/22/17 Dostosowanie tamy wodnej do nowych warunków hydrogeologicznych 07:40 19-06-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/11/17 – Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Oddziału Spółki w Katowicach KWK „Boże Dary” 08:00 16-06-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/04/17/18 Dostawa i rozładunek Siarczanu Sodu Bezwodnego Gat. I 11:47 14-06-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/06/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę.” 07:54 14-06-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/20A/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 07:38 14-06-2017 Przetargi Szczegóły