Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK/05/16 – Część I: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Część II: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki II” na działce 478/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” 09:09 14-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-23/16 – Dostawa radiotelefonów szybowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 10:43 13-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-39/16 – „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 10:42 13-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK- 2265-22/16 – „Naprawa sieci sprężonego powietrza dla potrzeb stacji 110kV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 10:41 13-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-15/16/17 – Analizy fizykochemiczne… 10:39 13-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-36/16 – „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” 07:40 13-06-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/24/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych 21:25 11-06-2016 Przetargi Szczegóły
AZM/04/16 – Część I „Roboty dekarsko blacharskie, w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Grunwaldzkiej 5 … Część II „Roboty dekarsko blacharskie, w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Grunwaldzkiej 7 … 21:23 11-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-29/16 – Dostawa źródeł światła dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 12:09 10-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-19/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych 10:50 10-06-2016 Przetargi Szczegóły