Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-12/17 – „Przeprowadzenie analizy mającej na celu optymalizację ilości przepływającego powietrza przed i po likwidacji szybu wentylacyjnego Witczak… 10:31 29-05-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/06/17/18 „Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu zakładu górniczego Oddziału CZOK w Czeladzi” 13:39 26-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/05/17 – Ekspertyza hydrogeologiczna okreslająca warunki i konsekwencje likwidacji poziomu 600 m … 12:13 25-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/04/17-„Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła”… 12:46 24-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-3/17 Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. 10:40 24-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-14/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu oraz łącza stałego dla Oddziału CZOK” 10:33 24-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-02/17 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie 10:29 24-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-16/17 „Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania” 08:04 24-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD /08/17 – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów..” 15:00 23-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD /10/17 – Wymiana zawieszeń liny wyrównawczej typu SADEX Cz. I i Cz II 12:36 23-05-2017 Przetargi Szczegóły