Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK-2265-16/17 „Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania” 08:04 24-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD /08/17 – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów..” 15:00 23-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD /10/17 – Wymiana zawieszeń liny wyrównawczej typu SADEX Cz. I i Cz II 12:36 23-05-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/20/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 09:09 23-05-2017 Przetargi Szczegóły
AZM/10/16/17/N Roboty dekarskie blacharskie II części 13:04 22-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK A/03/17 „Likwidacja szybu „Chrobry I” i likwidacja szybu „Ryszard II” wraz z wieżą szybową ”Ryszard II” 12:06 22-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/01/17 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2017 r.” 13:49 19-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-05/17Dostawa narzędzi dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas – Mos”. 13:48 19-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/07A/17/18 „Zabudowa kolektorów w pompowni głównego odwadniania i rurociągów głównego odwadniania na poz. 416m, w szybie „II” i na powierzchni w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach 12:25 19-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-6/17 Dostawa piasku podsadzkowego wraz z transportem samochodowym 11:20 19-05-2017 Przetargi Szczegóły