Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK-2265-17/17 „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybów.” 10:19 19-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/02/17Wykonanie otworu odwadniającego do rurociągu odmetanowania na poz. – 240 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas – Mos”. 10:16 19-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-12/17 „Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej” dla SRK S.A. Cz. I – III 10:08 19-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK A/04/17 – Likwidacja 10 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami na terenie SRK SA. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK „Anna” 08:14 19-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-08/17/18 Dostawa gazów technicznych…. 10:16 17-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-08/17 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza……. 10:12 17-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P -2265-01/17 – Roboty szybowe w KWK „Pokój I” Część I – III 09:43 17-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-04/17- „Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji 22 obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Kazimierz-Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu.” (Część I, Część II) 09:08 17-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-15/17- „Przeprowadzenie badań i wydanie opinii w zakresie zagrożenia metanowego dołowych wyrobisk górniczych na poziomach 585 m., 774m i 930 m.” 09:00 17-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-2/17 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót wyszczególnionych obiektów budowlanych” 08:34 17-05-2017 Przetargi Szczegóły