Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-08/17 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza……. 10:12 17-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P -2265-01/17 – Roboty szybowe w KWK „Pokój I” Część I – III 09:43 17-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-04/17- „Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji 22 obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Kazimierz-Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu.” (Część I, Część II) 09:08 17-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-15/17- „Przeprowadzenie badań i wydanie opinii w zakresie zagrożenia metanowego dołowych wyrobisk górniczych na poziomach 585 m., 774m i 930 m.” 09:00 17-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-2/17 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót wyszczególnionych obiektów budowlanych” 08:34 17-05-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/15/16/17/N – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2017r. 12:26 16-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/05/17 – „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”…. 12:19 16-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/02/17 – Budowa zbiornika wody p.poż……… 10:46 16-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-6/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” 13:10 11-05-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/65/16/17/N – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych” na 2017rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 08:49 10-05-2017 Przetargi Szczegóły