Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-10/17- „Remont i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. 11:17 28-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 –2/17/18 – „Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych… 11:16 28-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-15/17 – Wykonanie nieniszczących badań wytrzymałościowych konstrukcji tam wodnych TW-3, TW-4 i TW-5 zabudowanych w wyrobiskach górniczych na poziomie 630 w Pompowni „Chorzów” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi” 09:55 28-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-01/17 – Zadanie nr 1 „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Czarnieckiego …”; Zadanie nr 2 – „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Mszańskiej …” 11:25 27-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/ KWK J-M-2265-02/17 „Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo – gumowych typu SADEX – klinowe dla szybu Jas IV 10:17 27-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-11/17 – „Dostawa części do HPR” 10:15 27-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych 10:07 27-04-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/ZC/02/17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek 14:32 25-04-2017 Przetargi Szczegóły
KWK W/WR/02/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Wieczorek I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział KWK „Wieczorek I”. 12:41 25-04-2017 Przetargi Szczegóły
KWK B/02/17- „Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji wyrobisk korytarzowych: odcinka Przekopu głównego poz. 640 m oraz odcinka Przekopu oddziałowego poz. 512 m, rejon szybu AIII/IV” 09:54 24-04-2017 Przetargi Szczegóły