Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
BZ/ZC/02/17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek 14:32 25-04-2017 Przetargi Szczegóły
KWK W/WR/02/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Wieczorek I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział KWK „Wieczorek I”. 12:41 25-04-2017 Przetargi Szczegóły
KWK B/02/17- „Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji wyrobisk korytarzowych: odcinka Przekopu głównego poz. 640 m oraz odcinka Przekopu oddziałowego poz. 512 m, rejon szybu AIII/IV” 09:54 24-04-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/WR/02/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220.) wytworzonej z metanu pochodzącego z odmetanowania KWK „Krupiński” … 07:54 24-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265- 01/17 Aktualizacja kosztorysów projektu technicznego likwidacji szybu III 11:52 20-04-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/04/17 Dostawa spoiw mineralno-cementowych, anhydrytowych, cementu oraz gipsu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. 09:26 20-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 –05/17 – „Projekt wykonania dwóch korków hydroizolacyjnych… 07:51 14-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-03/17 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego 14:06 13-04-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/ZC/01/17 „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” na 2017r.” 13:35 11-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-9/17 Aktualizacja dokumentacji pompowni głównego odwadniania na poz. 825m 12:58 11-04-2017 Przetargi Szczegóły