Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK K/WR/02/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220.) wytworzonej z metanu pochodzącego z odmetanowania KWK „Krupiński” … 07:54 24-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265- 01/17 Aktualizacja kosztorysów projektu technicznego likwidacji szybu III 11:52 20-04-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/04/17 Dostawa spoiw mineralno-cementowych, anhydrytowych, cementu oraz gipsu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. 09:26 20-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 –05/17 – „Projekt wykonania dwóch korków hydroizolacyjnych… 07:51 14-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-03/17 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego 14:06 13-04-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/ZC/01/17 „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” na 2017r.” 13:35 11-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-9/17 Aktualizacja dokumentacji pompowni głównego odwadniania na poz. 825m 12:58 11-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK A – 2265 – 01/17 Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej…… 12:56 11-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-03/17 – Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami … 12:46 11-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-04/17Dostawa betonitów chodnikowych i piasku do betonu dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Część I: Dostawa betonitów chodnikowych Część II: Dostawa piasku do betonu. 12:31 11-04-2017 Przetargi Szczegóły