Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/03A/17Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 07:48 24-03-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/02/17/18 „Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. 07:21 24-03-2017 Artykuł Szczegóły
BZ/ZC/01/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” 14:30 21-03-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-01/17 – „Wymiana zawieszeń nośnych jednolinowych wlk.5 w górniczym wyciągu szybowym Andrzej III przedział zachodni” … 14:03 21-03-2017 Przetargi Szczegóły
KWK A/01/17 – Wykonanie pomiarów i badań elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej 14:50 20-03-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/14/16/17/N Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych 13:35 16-03-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-01/17 – Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A… 13:24 14-03-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-02/17 „Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. 11:30 14-03-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/03/17 Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 12:44 09-03-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/03/17 „Dostawa osprzętu i części zamiennych do aparatów W-70, aparatów AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu SP-2 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2017” 09:38 09-03-2017 Przetargi Szczegóły