Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
AZM/11/16/17/N Roboty naprawcze budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Staszica 24 wraz z oficyną 09:17 08-03-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/50/16/17 – Utrzymanie czystości… – 2 części 13:07 07-03-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/28/16/17/N- Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu Czułów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Boże Dary. 14:10 03-03-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-06/17- „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie” 14:13 02-03-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-01/17 – „Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP” 12:47 28-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-02/16/17 – Usługi w zakresie monitorowania zagrożeń radiacyjnych 12:34 28-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/WR/01/16/17/N„Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” 12:55 27-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/01/17/N Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017r. 09:42 27-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/06/16/17/N – Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I: Zadanie 1: Rurociągi wody podsadzkowej rejon Kazimierz . Zadanie 2: Budynek do regeneracji i zbrojenia odstawy. Zadanie 3: Stacja paliw. Zadanie 4: Wiata na gazy techniczne. Zadanie 5: Sprężarkownia (magazyny ME i MM). Zadanie 6: Nagrzewnice. Zadanie 7: Przetwornice (do szybu K II). Zadanie 8: Labolatorium elektryczne. Zadanie 9: Budynek warsztatów mechanicznych R-I. Zadanie 10: Kontener dla kierowców. Część II: Zadanie 1: Budynek stacji wentylatorów głównych szybu Karol. Zadanie 2: Pompownia Juliusz. Zadanie 3: Rurociąg wody podsadzkowej rejon Juliusz. Zadanie 4: Budynek nadszybia szybu Maczki. Zadanie 5: Budynek stacji wentylatorów głównych szybu Maczki. Zadanie 6: Budynek zmywczy. Zadanie 7: Muszla podsadzkowa. Zadanie 8: Zbiornik wody posadzkowej. Zadanie 9: Rurociąg wody posadzkowej rejon Maczki. 08:51 27-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-02/17- „Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na Polu „Słupiec” w Nowej Rudzie wraz z inwentaryzacją termiczną obiektu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 13:39 24-02-2017 Przetargi Szczegóły