Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK K-J-2265-1/17 – „Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 – 8+700 – opracowanie dokumentacji” 13:56 16-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-10/16/17 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6 kV… 12:32 15-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-50/16/17 Dostawa materiałów higienicznych… 11:28 15-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-05/16/17 Dostawa prowadnic tocznych dla naczyń wyciągowych 09:09 15-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK B /13/16/17/N – Wykonanie pomiarów, legalizacji…Część I , Część II 13:23 13-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M–2265–70/16/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym….” 08:50 10-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-8/16/17 Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych 08:41 10-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/WR/02/16/17/N -„Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 13:51 09-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/30/16/17/N Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” 11:48 08-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-3/16/17Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. 08:02 08-02-2017 Przetargi Szczegóły