Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/50/17 Likwidacja budynku rozdzielni głównej… 08:49 07-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W– 2265 –09/17 Zakup Pompy zatapialnej przeznaczonej do pompowania wody kopalnianej 08:30 07-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/44/17/18 – „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 13:50 05-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-11/17/18 „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce”. 14:28 30-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-16/17 „Dostawa przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń gazów w wyrobiskach dołowych” dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos” 14:15 30-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” 14:07 30-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-15/17 „Wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 nad poziomem 600 w szybie Wanda” 11:48 30-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/17/17 „Likwidacja budynków łaźni górniczych zlokalizowanych w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary” 10:14 30-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/08/17 – „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”„Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” 08:48 30-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-39A/17- Dostawa sprzętu komputerowego do bieżącej obsługi SRK S.A. w Bytomiu 07:35 30-11-2017 Przetargi Szczegóły