Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-CZOK-0032/19 Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót do „Dokumentacji projektowej na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice”. 11:29 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0043/19 – Wykonanie przeglądu, kalibracji i legalizacji przyrządów pomiarowych produkcji Dräger dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos”. 11:08 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
„Dostawa pieczątek oraz ich podzespołów na lata 2019 i 2020” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”. 06:48 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-WII-0026/19 Serwis urządzeń systemu WSZ-11 gwarantowanego zasilania 230 VAC systemów telekomunikacyjnych w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. 06:23 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0042/19 – Zakup zużywających się w czasie eksploatacji części pompy do przygotowania spoiw mineralno-cementowych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu – Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 12:19 01-08-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-RY-0002/19 – „Likwidacja szybu Leon III” dla SRK S.A. Oddział w Rydułtowach KWK „Rydułtowy I”. 09:17 01-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0024/19 „Serwis pól rozdzielczych 6 kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 13:19 31-07-2019 Przetargi Szczegóły
Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy pod ziemią i na powierzchni wraz z wykonaniem sprawozdań i kart pomiarów czynników fizycznych oraz kompletów materiałów zapisanych w wersji elektronicznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku. 13:22 30-07-2019 Przetargi Szczegóły
Cześć I „Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” w Mysłowicach w roku 2019″. Część II „Sporządzenie dokumentacji: „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów powierzchni SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” w Mysłowicach 12:50 30-07-2019 Przetargi Szczegóły
BZ/09A/18/19 Wycena składników majątku SRK S.A. … Część I: powiaty:….Część II: woj.małopolskie 11:27 30-07-2019 Przetargi Szczegóły