Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M–2265–70/16/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym….” 08:50 10-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-8/16/17 Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych 08:41 10-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/WR/02/16/17/N -„Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 13:51 09-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/30/16/17/N Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” 11:48 08-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-3/16/17Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. 08:02 08-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/WR/02/16/17/N – „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 15:00 06-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK R/06/16/17/N – Likwidacja obiektów budowlanych na terenie szybu „Barbara” 12:14 03-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-01/17 Świadczenie całodobowych usług medycznych 13:35 02-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-19/16/17 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Boże Dary” w 2017r.” 13:29 02-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265-53/16/17 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów…. 13:07 02-02-2017 Przetargi Szczegóły