Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK B-2265-3/16/17Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. 08:02 08-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/WR/02/16/17/N – „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 15:00 06-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK R/06/16/17/N – Likwidacja obiektów budowlanych na terenie szybu „Barbara” 12:14 03-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-01/17 Świadczenie całodobowych usług medycznych 13:35 02-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-19/16/17 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Boże Dary” w 2017r.” 13:29 02-02-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265-53/16/17 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów…. 13:07 02-02-2017 Przetargi Szczegóły
KWK R/WR/01/16/17 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRk S.A. Oddział KWK „Rozbark” 13:24 31-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/45A/16/17/NUdzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r 13:49 30-01-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/46A/16/17/N – Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 r. 08:33 30-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD – 2265 –15/16 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego… 12:08 26-01-2017 Przetargi Szczegóły