Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/43/15/16 – Dostawa klejów poliuretanowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych 13:53 20-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-07/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej 10:34 20-01-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/07A/16/N – Dostawa samochodów osobowych … 10:32 20-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-47/16 – Dostawa pian fenolowych … 10:32 20-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/WR/01/17 – „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. … 10:28 20-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/52/16/17/N Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW 10:00 20-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD /14/16/17/N – Dostawa rur stalowych z wykładką z polietylenu 09:47 20-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK /13 /16 /17- „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2017 roku” 13:50 18-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-04/16 Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem 14:31 17-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-07A/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów analizatorów siarki 14:30 17-01-2017 Przetargi Szczegóły