Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/45A/16/17/NUdzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r 13:49 30-01-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/46A/16/17/N – Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 r. 08:33 30-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD – 2265 –15/16 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego… 12:08 26-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/WR/01/16/17/N – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Jas-Mos” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Jas-Mos” 10:17 25-01-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/66/16/17/N Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów … 12:53 24-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/WR/03/15/16 – Rozszerzenie zakresu umowy o Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jas-Mos” na zadanie: „Świadczenie usług związanych z ratownictwem … 11:50 23-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/29/16/17/N „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, 07:38 23-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/43/15/16 – Dostawa klejów poliuretanowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych 13:53 20-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-07/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej 10:34 20-01-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/07A/16/N – Dostawa samochodów osobowych … 10:32 20-01-2017 Przetargi Szczegóły