Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/WR/05/16/17 – Świadczenie usług informatycznych … 20:53 10-01-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/09/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne… 11:23 10-01-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/47/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na wysokim napięciu… 10:50 10-01-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/05/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I”. 09:53 10-01-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/03/16/17/N – „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. …” 09:34 10-01-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/10/16/17/N – UBEZPIECZENIE FLOTY KOMUNIKACYJNEJ SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. I JEJ ODDZIAŁÓW W 2017R. 13:18 05-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-85/16/17 Konserwacja i naprawa systemów telewizji dozorowanej oraz systemów sygnalizacji alarmowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 11:38 05-01-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/61/16/17N – „Świadczenie usług medycyny pracy Część I i/lub Część II Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu”. Część III i/lub Część IV i/lub Część V 10:18 05-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/WR/03/16/17/N – Dostawa ciepła do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój” 09:27 05-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/06/16/17/N Zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A. 09:25 05-01-2017 Przetargi Szczegóły