Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK R-2265-04/16 Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem 14:31 17-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-07A/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów analizatorów siarki 14:30 17-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 33/16 – Dzierżawa górniczego światłowodowego systemu pomiaru temperatury 14:29 17-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/WR/03/16/17 – Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym 12:32 13-01-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/WR/03/16/17/N – Zawarcie umowy o „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu”. 09:51 13-01-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/12/16/17/N – Świadczenie usług pocztowych … 20:42 12-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK R/07/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V”. 09:51 12-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK B/12/16/17/N – Opracowanie „Koncepcji regulującej stosunki wodne na terenie górniczym …” 12:41 11-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/WR/05/16/17 – Świadczenie usług informatycznych … 20:53 10-01-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/09/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne… 11:23 10-01-2017 Przetargi Szczegóły