Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK-2265-04/16- „Wykonanie robót zabezpieczających Budynek Dyrekcji i starej cechowni na terenie byłej KWK „Kleofas” w Katowicach (dotyczy dachu budynku)” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej KWK w całkowitej likwidacji. 13:29 10-10-2016 Przetargi Szczegóły
„Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Centralnego Zakładu Odwadnia Kopalń Część II: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Centrum” Część III: CZOK/16A/16/17- Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Makoszowy”. 13:26 10-10-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ – 2265 – 08/16- Wykonywanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę 12:49 10-10-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/42/16 – „Dostawa i zabudowa systemów wibrodiagnostycznych” … 11:42 10-10-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/12/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne dla obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A…. 15:32 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-19/16- „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 15:11 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-08/16- „Remont pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich oraz remont cokołu budynku w Zabrzu przy ul. Kościuszki 79 będący wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” 15:08 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
KWK A/02/16- Wykonanie 7 tam izolacyjnych murowych 15:04 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/21A/16/17 – Dostawa odzieży… 5 części 13:03 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-7/16 – Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu 11:00 07-10-2016 Przetargi Szczegóły