Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/61/16/17N – „Świadczenie usług medycyny pracy Część I i/lub Część II Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu”. Część III i/lub Część IV i/lub Część V 10:18 05-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/WR/03/16/17/N – Dostawa ciepła do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój” 09:27 05-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/06/16/17/N Zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A. 09:25 05-01-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/09/16/17/N – „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i ich współmałżonków oraz dorosłych dzieci” 09:19 05-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/24/16/17/N Utrzymanie budynku lampowni (stacja ratownictwa górniczego, maskowni, dyspozytorni) w tym świadczenie usług obsługi lampowni: 13:09 04-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/18/16/17 „Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017 rok: 11:49 04-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/WR/04/16 – Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w Zakładach i Oddziałach SRK S.A. w 2016 roku 10:40 03-01-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/57/16/17/N – Urządzenia systemu łączności…. 09:44 03-01-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/19A/16/17/N – „Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku.” 09:34 02-01-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-76/16Dostawa tlenomierzy oraz przyrządów pomiarowych wielogazowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. 14:14 30-12-2016 Przetargi Szczegóły