Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/BZ-2265-15/16 – Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku SRK S.A. …. 08:57 07-07-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-03/16 – Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji szybowej wieży wyciągowej szybu „Chrobry II” i „Ryszard II” wraz z opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich 11:49 06-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/34B/16-„Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” 10:40 06-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/30/16 Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej….. 13:17 05-07-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/28/16/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych… 13:07 05-07-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/14/16 – Dostawa armatury do utrzymania pompowni dla SRK S.A Oddz.CZOK 10:42 05-07-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 -27/16 – ,,Inwentaryzacja tras kabli 6 kV zasilających obiekty na powierzchni” dla Pompowni ,,Siemianowice” i ,,Jan Kanty” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. 07:35 05-07-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/26/16 Roboty budowlane w Oddziale CZOK 12:37 04-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/11A/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń… 11:04 04-07-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK – 2265 – 37/16- „Projekt techniczny likwidacji szybu „Ryszard” – Pompownia „Porąbka-Klimontów”” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 11:06 01-07-2016 Przetargi Szczegóły