Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/24/16/N – Likwidacja bud. rozdzielni 6kV przy szybie Jan i bud. wentylatora przy szybie Jan … 09:38 30-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-13/16/17- „Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej substancji mieszkaniowej będącej w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz budynków biurowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” 14:49 29-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/27/16/17/N – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych… 13:15 29-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK – 2265-56/16/17 Dostawa gazów technicznych…. 13:15 29-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/WR/02/16/17/N – „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej… 13:05 29-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265 –42/16/17 – Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z… 15:40 28-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/25/16/17/N – „Dostawa i zabudowa stacji do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: 14:28 28-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-61/16/17Świadczenie usług w zakresie obsługi transportu sanitarnego z wykorzystaniem samochodu sanitarnego udostępnionego przez Wykonawcę dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r. 12:24 28-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/22/16/N – „Dostawa części elektrycznych …” 14:35 27-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/51/16/17/N – Dostawa sprężonego powietrza … 12:52 22-12-2016 Przetargi Szczegóły