Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-43/16 – „Dostawa narzędzi ręcznych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” 12:11 21-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-57/16/17 Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych………… 11:11 21-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/05/16/17/N „Utrzymanie osadników wód dołowych „Czułów” 11:10 21-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-06/16/17-„Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach 10:53 21-12-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/62/16/17/N Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2017r. 08:18 21-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/53/16/17/N Magazynowanie odpadów wydobywczych z SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy 13:02 20-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/03/16/17/N – „Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających zabudowanych w stacjonarnych pompowniach wód deszczowych oraz pomp odwadniających budynki mieszkalne i posesje na podstawie zawartych ugód z Poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze.” 12:57 20-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ–2265–44/16 – „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” 08:26 19-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK–2265–16/16 – „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”. 08:23 19-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/43/16/N – „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 15:17 16-12-2016 Przetargi Szczegóły