Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/53/16/17/N Magazynowanie odpadów wydobywczych z SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy 13:02 20-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/03/16/17/N – „Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających zabudowanych w stacjonarnych pompowniach wód deszczowych oraz pomp odwadniających budynki mieszkalne i posesje na podstawie zawartych ugód z Poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze.” 12:57 20-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ–2265–44/16 – „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” 08:26 19-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK–2265–16/16 – „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”. 08:23 19-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/43/16/N – „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 15:17 16-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265-63/16/17 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości…………………….. 14:03 16-12-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/02/16/N – Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych … 12:15 16-12-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/59/16/N – „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obniżenia budynku nadszybia szybu „Kolejowy I” do poziomu ~+10m – Pompownia „Siemianowice” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 12:07 16-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK B/09/16/17 – Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2017 dla sprężarek użytkowanych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 11:24 16-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/05/16/17/N Likwidacja szybów byłej kopalni „Feliks I” i „Feliks 2” dla Oddziału KWK „Kazimierz- Juliusz” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A 08:53 16-12-2016 Przetargi Szczegóły