Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M – 2265-67/16 Ocena stanu zagrożenia powodziowego…. 08:29 09-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-18/16 – „Wymiana przekładników prądowo-napięciowych podstacji 110/6 kV KWK Boże Dary” 07:48 09-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/47/16/17 Świadczenie usług w zakresie profilaktyki i zwalczania zagrożeń naturalnych dla oddziałów SRK S.A. w 2017r. Część I: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych, dla KWK „Makoszowy”, Część II: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Makoszowy”, Część III: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Centrum” Część IV: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych Część V: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Boże Dary”. 09:46 08-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-38/16 – „Dostawa systemu do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A.” 14:15 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-04/16 – „Badanie rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu wraz z analizą oraz badanie i ocena geometrii obudowy szybu Andrzej III dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód. Część I: Badanie rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu wraz z analizą. Część II: Badanie i ocena geometrii obudowy szybu.” 14:13 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265-51/16- „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu z podziałem na części dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” az z elementami do zabudowy) Część II – dostawa kolan kołnierzowych DN 250 90º 1,6 MPa (wraz z elementami do zabudowy) Część III – dostawa kolan kołnierzowych DN 250 120º 1,6 Mpa (wraz z elementami do zabudowy) Część IV – dostawa trójników kołnierzowych DN 250/273,0×5,0 PN16 1,6 MPa (wraz z elementami do zabudowy) Część V – dostawa zasuw DN 250 PN 16 14:12 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-01/16 – Dostawa odzieży… 13:47 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/26/16/N- „Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną pompowni głównego odwadniania na poz. 416m – ETAP I” 13:26 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK – 2265 – 55/16 Uszczelnienie korpusu tłocznego pompy…….. 13:20 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-46/16 – „Dostawa rur PE DN 300 wraz z osprzętem do montażu” 13:14 07-12-2016 Przetargi Szczegóły