Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK BD-2265-06/16 Likwidacja zagrożenia wodnego w rejonie tamy izolacyjnej w wyrobisku upadowa południowa z przekopu wschodniego poz. 416m- wykonanie otworów wiertniczych wraz z instalacją dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział w Katowicach Kopalnai Węgla Kamiennego „Boże Dary” w 2016r 07:28 31-03-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-04/16 – Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 14:34 30-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/60/15/16 Świadczenie usług utrzymania urządzenia 14:33 30-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/13/16 – „Wykonanie przedziału transportowego w ścianie i61 w pokładzie 405/2” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. 14:24 24-03-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-07/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów analizatorów siarki 13:30 22-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/61/15/16 – Naprawy serwisowe i legalizacja wag wagonowych, samochodowych i uchylnych zabudowanych w ZMPW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy ” 13:16 22-03-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-2/16 – Legalizacja i naprawy przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej 13:01 22-03-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-01/16 Wykonanie dokumentacji geologicznej rozliczeniowej złoża „Bytom II-1” 11:04 21-03-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/66/15/16 Część I: „Remont agregatów głębinowych typu UPA i UPZ” i/lub Część II: „Remont agregatu głębinowego typu HDM”. 12:21 18-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/12/15/16 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” 12:19 18-03-2016 Przetargi Szczegóły