Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK BD/26/16/N- „Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną pompowni głównego odwadniania na poz. 416m – ETAP I” 13:26 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK – 2265 – 55/16 Uszczelnienie korpusu tłocznego pompy…….. 13:20 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-46/16 – „Dostawa rur PE DN 300 wraz z osprzętem do montażu” 13:14 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-45/16 Dostawa małej mechanizacji hydraulicznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . 13:02 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK B/11/16/N Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybu Andrzej VI 09:49 07-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-22/16 Roboty szybowe II Części 09:39 06-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-03/16 Projekt remontu budynku KWK w całkowitej likwidacji 09:32 06-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265- 49/16 – „Remont dachu w budynku Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A. 08:21 06-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK – 2265 –13/16 – Wykonanie dokumentacji technicznej likwidacji pustek w rejonie ul. Kasprzaka w Jaworznie… 08:19 06-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-05/16- „Przebudowa instalacji ogrzewania szybu wdechowego „Łokietek” 13:41 02-12-2016 Przetargi Szczegóły