Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M-2265-72/15/16 Remont i wzorcowanie anemometrów 08:53 11-03-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-08/16 Dostawa części do przenośnika zgrzebłowego typu GROT 600/700. 08:15 11-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/04/16- Dostawa zasuw i zaworów dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” 13:39 10-03-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265- 15/16- „Dostawa osprzętu do klejenia, w tym: Część nr 1 – Dostawa rur stalowych zasilających l-2,0 m, Część nr 2 – Dostawa nabojnic jednorazowych iniekcyjnych Q 20 L-332” 11:11 09-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/3/15/16 Świadczenie usług 09:11 07-03-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/01/16/17 – „Usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej oraz przebudowa i wzmocnienie pochylni odstawczej” – Pompownia Pstrowski” 13:27 04-03-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265- 04/16- „Dostawa zestawu: ploter wielkoformatowy i skaner z urządzeniami towarzyszącymi oraz materiałami eksploatacyjnymi w 2016 roku” 08:20 04-03-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/62/15/16 – „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski” 08:16 04-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK R/02/16 „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni obszaru górniczego KWK „Rozbark V”. 12:54 02-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK MY /01/16 – „ Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych” 10:49 02-03-2016 Przetargi Szczegóły