Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/41/16/17 – Zabudowai uruchomienie awaryjnego górniczego wyciągu szybowego w Szybie „Gigant” … 13:55 24-08-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06A/16 – Skanowanie dokumentacji płacowej 13:31 24-08-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-05/16 – Wykonanie likwidacji 7 obiektów budowlanych… 12:29 24-08-2016 Przetargi Szczegóły
AZM/07/16 Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych 11:39 24-08-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/40/16- „Dostawa narzędzi” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 12:53 22-08-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/20/16/17 – Część I: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – …branża mechaniczno- instalacyjna. Część II: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – … branża elektryczna. 15:37 18-08-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-42/16 Naprawa i sprawdzenie przepływomierzy 13:55 18-08-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-23/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2016 r. 11:55 18-08-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/17/16 – Część I: „Dostawa pompy” Część II: „Dostawa pomp zatapialnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 09:34 18-08-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/09/16 – Część I: Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego Część II: Projekt likwidacji stacji wymienników ciepła w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część III: Projekt likwidacji budynku technicznego – wymienników ciepła z hydrofornią w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część IV: Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia wieży nadszybia szybu Wschodni II w Katowicach przy ul. Bocheńskiego wraz z wykonaniem zabezpieczenia wieży 09:31 18-08-2016 Przetargi Szczegóły