Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK-2265-53/16 : Modernizacja systemu przewietrzania 09:01 25-11-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/22/16/N- „Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu „Czułów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. 14:40 24-11-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/23/16/N Budowa trasy transportu do pompowni głównej 09:33 24-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD – 2265 –14/16 -„Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” 22:54 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-38/16- „Dostawa urządzeń małej mechanizacji z napędem elektrycznym i spalinowym” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum, 10:29 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-09/16 Wykonanie „Układu monitorowania piętrzenia wody w zrobach Oddziału KWK „Rozbark V” zintegrowany z systemem dyspozytorskim Oddziału KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Rozbark V” 10:05 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-10A/16 Świadczenie usług serwisowych pól rodzielczych 10:03 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –39/16 „Dostawa rur tkaninowo-gumowych RTG z kołnierzem” 10:02 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. 09:45 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK–2265-49/16 – Dokumentacja techniczna zmian w sygnalizacji szybowej szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”. 09:39 23-11-2016 Przetargi Szczegóły