Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWKM/13/15/16/AE – Część I – Dzierżawa kombajnu ścianowego, Część II – Dzierżawa kompletnego zespołu pompowego 10:42 19-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/56/15/16 „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego na ZPMW i powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 13:10 18-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-1/16- Opracowanie Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Mysłowice” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2016r. 10:19 18-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/47/15/16 – Dostawa części do konstrukcji gwarek 12:56 17-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-74/15 – Wycena oznaczonej części zakładu górniczego w Zabrzu – Makoszowach 09:03 17-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-90/15/16 – Wykonanie remontu wiertnic dołowych 09:02 17-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/50/15/16 – Dostawa strzemion kabłąkowych 09:55 15-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/62/15/16 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy 09:21 12-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-01/16 – Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu 07:21 12-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-93A/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. 15:02 11-02-2016 Przetargi Szczegóły