Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK BD – 2265 –14/16 -„Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” 22:54 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-38/16- „Dostawa urządzeń małej mechanizacji z napędem elektrycznym i spalinowym” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum, 10:29 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-09/16 Wykonanie „Układu monitorowania piętrzenia wody w zrobach Oddziału KWK „Rozbark V” zintegrowany z systemem dyspozytorskim Oddziału KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Rozbark V” 10:05 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-10A/16 Świadczenie usług serwisowych pól rodzielczych 10:03 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –39/16 „Dostawa rur tkaninowo-gumowych RTG z kołnierzem” 10:02 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. 09:45 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK–2265-49/16 – Dokumentacja techniczna zmian w sygnalizacji szybowej szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”. 09:39 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/56/16/17 Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. 11:02 22-11-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/01/16/17 – Udostępnienie urządzenia pod nazwą – Rów Michałkowicki w celu odprowadzania nim do rzeki Brynicy wód kopalnianych 12:56 21-11-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/45/16/17 Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r 12:34 18-11-2016 Przetargi Szczegóły