Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/35/16 – Dostawa lutni wentylacyjnych oraz osprzętu…… 10:47 25-07-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-09B/16 – „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” 08:00 22-07-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/19/16 Część I – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń….Część II – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń…Część III – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń …. 14:42 21-07-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/04/16/17 – Realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 13:26 21-07-2016 Przetargi Szczegóły
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie zwałów węgla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część III: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni dla SRK S.A. Oddziały: KWK Makoszowy , KWK Centrum, KWK Kazimierz Juliusz Część IV: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice. 14:34 20-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK MY/02/16 Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. 13:37 20-07-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B–2265-01/16 „Wykonanie dokumentacji – projektów technicznych likwidacji szybu Andrzej VI, Andrzej III i Andrzej IV wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz niezbędnymi zezwoleniami” 13:34 20-07-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/06/16 – Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: 10:01 20-07-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/33/16 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych, elektrycznych i sygnalizacyjnych. Część II: Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych. Część III: „Dostawa kabli” w ramach zadania „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski” 12:40 19-07-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/13/16/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji…Część I do VII 10:32 18-07-2016 Przetargi Szczegóły