Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK BD-2265-1/16 Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego 15:00 11-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-225-74/15/16 – Dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków dla CZOK… 13:39 09-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK/2265-73/15/16 – Dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków dla CZOK 11:43 09-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-75/15/16 – Dostawa wody pitnej dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Ruch I i Ruch II 09:43 09-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWKM/20/15/16/AE – Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej 07:41 09-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/51/15/16 Część I – Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji Tranz-Tel dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Część II – Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej KWK „Makoszowy” Część III – Świadczenie usług remontowych central telefonicznych oraz systemów dyspozytorskich produkcji TELVIS dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. 14:45 04-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/01/16 – „Dostawa oleju napędowego” 13:57 04-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M 27/15/16 – Dostawa zgrzebeł kompletnych kutych i obejm 13:17 04-02-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/60/15 – Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II , Część II: Zabudowa rurociągu głównego odwadniania 10:22 04-02-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/11/15/16 – Dostawa energii cieplnej 10:07 04-02-2016 Przetargi Szczegóły