Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M-2265-71/15/16 Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych 09:22 27-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK /WR/04/15/16 – Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji … 15:06 26-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/WR/04/15/16 -Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków … 14:57 26-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK B/WR/05/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu… 14:46 26-01-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/09/15/16 – Świadczenie usług pocztowych 13:12 26-01-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/69/15/16 – Dostawa kuponów żywieniowych 09:07 26-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/06/15/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń 13:15 25-01-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/58/15/16 – Dostawa armatury w ramach zadania zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1,2 i 3) 12:17 25-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-93/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. 11:46 22-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/WR/04/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu 08:26 21-01-2016 Przetargi Szczegóły