Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-CZOK-0013/19 Projekt przebudowy wymiennikowni ciepłej wody użytkowej dla budynku łaźni na Ruch I Pompownie głębinowe dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 12:41 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0019/19 „Dostawa aparatów ucieczkowych dla Oddziału CZOK.” 12:27 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0020/19 „Dostawa armatury dla Oddziału CZOK w Czeladzi ” Część I: Armatura przemysłowa, Część II: Armatura instalacyjna i sanitarna 12:25 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-JM-0006/19: Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos” 12:14 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/16C/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn” 12:14 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
R-MW-0005/19 Udzielanie świadczeń związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła I z siedzibą w Katowicach w latach 2019-2020 12:13 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0024/19 – Dostawa muf kablowych SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach 10:36 30-05-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C-TOŚ/ZO-2265-13/19 Wykonanie badań ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w zakresie stężeń: ChZT, zawiesin ogólnych oraz pH wykonywanych w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 14:11 29-05-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-W II – 0003/19 Opracowanie 14 projektów technicznych….. 12:27 29-05-2019 Przetargi Szczegóły
KWK W/05/18/19 Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami w rejonie szybu „Wschodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” 07:57 29-05-2019 Przetargi Szczegóły