Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M- 2265-85/15/16- „Dostawa środka przeciw zamarzaniu węgla” 15:00 05-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265- 06/15- „Wymiana baterii akumulatorów stacyjnych w systemie zasilania prądu stałego w Głównych Stacjach Zasilających 6kV na terenie kopalni KWK Kazimierz- Juliusz wraz z dostosowaniem układu zasilania prądu stałego rozdzielni 6kV do wymogów obowiązujących przepisów w Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Kazimierz i Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Juliusz”. 14:57 05-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/59/15/16 – Świadczenie usług transportu wewnętrznego na zwałach węgla dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 14:07 04-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK R/01/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Rozbark V” 16:04 31-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/09/15/16 – „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia terenu i obiektów” Oddziału w Sosnowcu KWK „Kazimierz – Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu. 12:44 31-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWK M/37/15/16 Wykonanie analiz powietrza kopalnianego 11:26 31-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWK M/55/15/16 – Dostawa części do pomp 10:48 31-12-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/ TZ/ KWK M-2265-69/15/16 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa 08:38 31-12-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265-55/15 – Dostawa części zamiennych do pomp średniociśnieniowych 12:08 30-12-2015 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWKBD-2265/03/15 – Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód 12:02 30-12-2015 Przetargi Szczegóły