Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-19/16- „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 15:11 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-08/16- „Remont pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich oraz remont cokołu budynku w Zabrzu przy ul. Kościuszki 79 będący wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” 15:08 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
KWK A/02/16- Wykonanie 7 tam izolacyjnych murowych 15:04 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/21A/16/17 – Dostawa odzieży… 5 części 13:03 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-7/16 – Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu 11:00 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-03A/16 – Wykonywanie w 2016r. lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie 10:58 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/17/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” 10:05 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-32/16 Dostawa pojemników do zapór wodnych przeciwwybuchowych 08:19 07-10-2016 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/WR/02/16/17/N Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 13:06 06-10-2016 Artykuł Szczegóły
KWK BD/18/16 „Remont pomp głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. 11:13 05-10-2016 Przetargi Szczegóły