Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M-2265-48/16 – „Dostawa kół napędowych do kolejek podwieszanych „ 13:15 04-10-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-08/16 – Remont silnika R424r/500, prod. Siemens-Schukert dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. 14:37 30-09-2016 Przetargi Szczegóły
SRK TZ KWK C 2265 26 16 17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. 10:08 29-09-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/54/16 Wykonanie dokumentacji technicznej zabudowy górniczego wyciągu pomocniczego w szybie „Zygmunt August II” 08:32 29-09-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/16/16/17 „Utrzymanie w sprawności ruchowej wraz z obsługa urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” 07:25 27-09-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/13/16 – Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych… 13:01 26-09-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/11/16/17/AE – Dzierżawa kombajnu chodnikowego umożliwiającego wykonanie wyrobiska o przekroju co najmniej 22m2 z jednego ustawienia kombajnu w urabianych skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 60MPa i mocy silnika organu urabiającego 100 kW dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 11:49 26-09-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/38/16/17 Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy 07:29 26-09-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/10/16 Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót 14:08 22-09-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265–41/15 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” 13:07 22-09-2016 Przetargi Szczegóły