Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/46/16/17 – Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017r. 08:29 19-09-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-09/16 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem 14:40 16-09-2016 Przetargi Szczegóły
KWK A/01A/16/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Anna” Część I i Część II 14:26 16-09-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/43/16 – „Usunięcie zagrożenia dla pompowni”… 13:15 16-09-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ – 2265 – 22/16/17 – „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. ZA ROK 2016 I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” 12:38 16-09-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/03B/15/16 – Przeglądy i naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Oddziałów Spółki na 2016r. 10:10 15-09-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-05/16 Wykonanie projektu technicznego likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Barbara” 13:50 14-09-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/11/16 Projekt rozbiórki bocznicy kolejowej na terenie byłej KWK „Centrum” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wykonanie rozbiórki 08:27 14-09-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-24/16 Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów 07:39 14-09-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-07A/16„Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. 12:28 13-09-2016 Przetargi Szczegóły