Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/31/16 – „Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 295-20)… 11:31 09-09-2016 Przetargi Szczegóły
KWK B/07/16 – Wykonanie tam izolacyjnych – 2 Części 09:18 09-09-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/17A/16 – Dostawa pompy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 14:47 08-09-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265-19/16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r… 12:41 08-09-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/08A/16/17 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice 12:00 08-09-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM–2265-5A/16 – „Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A „ 14:37 07-09-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/44/16 – „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 14:14 07-09-2016 Przetargi Szczegóły
AZM/08/16 Wymiana okien w budynkach mieszkalnych w częściach wspólnych będących w 100% własnością SRK S.A. Cz. I- III 14:11 07-09-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/20/16 „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: 10:31 07-09-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/14/16 Dostawa azotu jako gazu inertnego 09:21 07-09-2016 Przetargi Szczegóły