Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/20/16/17 – Część I: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – …branża mechaniczno- instalacyjna. Część II: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – … branża elektryczna. 15:37 18-08-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-42/16 Naprawa i sprawdzenie przepływomierzy 13:55 18-08-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-23/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2016 r. 11:55 18-08-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/17/16 – Część I: „Dostawa pompy” Część II: „Dostawa pomp zatapialnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 09:34 18-08-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/09/16 – Część I: Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego Część II: Projekt likwidacji stacji wymienników ciepła w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część III: Projekt likwidacji budynku technicznego – wymienników ciepła z hydrofornią w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część IV: Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia wieży nadszybia szybu Wschodni II w Katowicach przy ul. Bocheńskiego wraz z wykonaniem zabezpieczenia wieży 09:31 18-08-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/07/16 – Dostawa samochodów osobowych 13:00 10-08-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/22/16 Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” 11:54 10-08-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM–2265-5/16 – Część I: „Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A ” Część II: „Wymiana trzech ścianek oszklonych w wejściach do budynku wraz z wymianą wejściowych drzwi do klatek schodowych w budynku mieszkalnym w Będzinie przy ul. Kolejowa 22 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” 09:48 10-08-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-05/16 „Likwidacja deformacji nieciągłych w Jaworznie przy ul. Mylnej 2 – działki nr 45/3 i 45/4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” 09:19 10-08-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-37A/16 Remont i legalizacja 08:54 10-08-2016 Przetargi Szczegóły