Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK A/01/16/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego w KWK Anna” 14:29 26-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/32/16 „Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów: 12:13 26-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony…. 11:16 26-07-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/05/16 – Określenie wartości rynkowej składników majątku 12:33 25-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C /15/16 – Uruchomienia urządzeń systemu ogólnozakładowej … 11:16 25-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/35/16 – Dostawa lutni wentylacyjnych oraz osprzętu…… 10:47 25-07-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-09B/16 – „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” 08:00 22-07-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/19/16 Część I – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń….Część II – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń…Część III – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń …. 14:42 21-07-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/04/16/17 – Realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 13:26 21-07-2016 Przetargi Szczegóły
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie zwałów węgla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część III: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni dla SRK S.A. Oddziały: KWK Makoszowy , KWK Centrum, KWK Kazimierz Juliusz Część IV: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice. 14:34 20-07-2016 Przetargi Szczegóły