Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK BD-2265- 08A/16 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu KWK „Boże Dary” 14:27 12-07-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/35/16 – -„Remont tamy wodnej nr 2 poz. 321 m przy szybie Kolejowy I” dla SRK S.A Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 13:11 12-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK B/05/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I, Część II 12:42 12-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M 25 16 – Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku. 11:12 12-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/26/16 – ”Remont elementów infrastruktury bocznicy kolejowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” 09:55 12-07-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-17/16 Dostawa piasku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” 12:55 08-07-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-22A/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego” 12:55 08-07-2016 Przetargi Szczegóły
SRK TZ BZ 2265 03 16 Dostawa materiałów higienicznych 10:44 08-07-2016 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/04/16 – Likwidacja szybów… 09:47 08-07-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-21A/16 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 08:57 08-07-2016 Przetargi Szczegóły