Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/WR/09/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania …” 10:42 13-01-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/WR/05/15/16 – „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla SRK S.A. KWK „Centrum” i KWK „Makoszowy”. 10:38 13-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/54/15/16 – Świadczenie usług serwisowych urządzeń wchodzących w skład zintegrowanego systemu bezpieczeństwa SMP-NT/S dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r 09:50 13-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M 38 15 – Dostawa kompletnej trasy kolejki podwieszonej 09:19 13-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWKB-2265/16/15 – Dostawa pyłu kamienno-wapiennego 08:29 13-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWKM/33/15/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego 08:24 13-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/41/15/16 – Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Przyszybowego Punktu Pierwszej Pomocy 08:20 13-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWKM/28/15/16 – Wykonanie pomiarów i badania z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych 08:15 13-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK B/15/15/16 – Dostawa części zamiennych do kolejek podwieszanych i spągowych: Część I: „Dostawa części zamiennych do kolejek podwieszanych produkcji Ferrit Część II: „Dostawa części zamiennych do lokomotyw spalinowych spągowych Część III: „Dostawa części zamiennych do kolejek podwieszanych produkcji PIOMA Część IV: „Dostawa części zamiennych do kolejek podwieszanych produkcji Scharf.” 14:41 12-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M- 2265- 87/15/16- ”Ocena stanu zagrożenia tąpaniami pokładu 416 w polu wybiegu ściany x04 w aspekcie zbadania oddziaływania wcześniej dokonanej eksploatacji pokładów wyżej leżących na pokład 416” 08:40 12-01-2016 Przetargi Szczegóły