Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK TZ CZOK-2265-19/16/17 – Dostawa wody pitnej do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń – pompownia Pstrowski 12:01 16-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/23/16 Wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych……. 14:19 15-06-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/34/16 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice”” dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń 13:04 15-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/34A/16- Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy. 11:05 15-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-40/16 Dostawa wciągników i podnośników 10:44 15-06-2016 Przetargi Szczegóły
AZM/05/16 – Roboty dekarsko – blacharskie, remont instalacji … 19:44 14-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/16/16 – „Utrzymanie ruchu pompowni głównego odwadniania na poziomach 530m i 850m dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. 14:12 14-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/05/16 – Część I: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Część II: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki II” na działce 478/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” 09:09 14-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-23/16 – Dostawa radiotelefonów szybowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 10:43 13-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-39/16 – „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 10:42 13-06-2016 Przetargi Szczegóły