Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/34A/16- Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy. 11:05 15-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-40/16 Dostawa wciągników i podnośników 10:44 15-06-2016 Przetargi Szczegóły
AZM/05/16 – Roboty dekarsko – blacharskie, remont instalacji … 19:44 14-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/16/16 – „Utrzymanie ruchu pompowni głównego odwadniania na poziomach 530m i 850m dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. 14:12 14-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/05/16 – Część I: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Część II: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki II” na działce 478/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” 09:09 14-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-23/16 – Dostawa radiotelefonów szybowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 10:43 13-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-39/16 – „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 10:42 13-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK- 2265-22/16 – „Naprawa sieci sprężonego powietrza dla potrzeb stacji 110kV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 10:41 13-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-15/16/17 – Analizy fizykochemiczne… 10:39 13-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-36/16 – „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” 07:40 13-06-2016 Przetargi Szczegóły