Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-13/16- „Dostawa rozdzielaczy mieszaniny podsadzkowej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. 07:34 30-05-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/22/16 – Świadczenie usług serwisowych 20:07 29-05-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-29/16 „Remont zasuw i sterowników Supra” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 14:06 25-05-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/34/16- „Dostawa gazów jedno- i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów: Część I- Dostawa gazów technicznych.Część II- Dostawa gazów laboratoryjnych. Część III- Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” 12:21 25-05-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-06/16 – „Remont zawieszeń naczyń wyciągowych szybu „Budryk” 10:31 25-05-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-28/16 Utrzymanie w ruchu centrali cieplnej budynku administracyjnego CZOK 10:13 25-05-2016 Artykuł Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-28/16 Utrzymanie w ruchu centrali cieplnej budynku administracyjnego CZOK 10:09 25-05-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-07/16 – Projekt techniczny zmiany przebiegu trasy kabli … 09:50 25-05-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/11/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno – pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla SRK S.A, Oddział KWK Boże Dary. 09:39 25-05-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-32/16 – „Dostawa napojów regeneracyjnych” 09:36 25-05-2016 Przetargi Szczegóły