Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/17/16 „Dostawa olejów silnikowych, maszynowych przekładniowych, hydraulicznych turbinowych, transformatorowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 231-3)” 07:45 02-05-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/02/16/17 Utrzymanie w sprawności ruchowej wraz z obsługą urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK Boże Dary 11:49 29-04-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-10/16 Dostawa części do remontu pomp… 13:05 28-04-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-25/16 – „Dostawa odczynników chemicznych i szkła wodnego” 12:02 28-04-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-02/16 – „Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża „Bytom II-1” 11:54 28-04-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-13A/16- Zadanie 1. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Gigant” Pompownia „Pstrowski” Zadanie 2. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” Pompownia Powstańców Śląskich- Bytom I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 15:11 27-04-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/06/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, w Oddziale KWK Boże Dary 14:46 27-04-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-2-16 – Wykonanie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości 12:09 27-04-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-22/16- „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego” 11:39 27-04-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/39/16 – Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej… 10:41 27-04-2016 Przetargi Szczegóły