Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK WII -2265-16/18 – Wykonanie generalnego remontu pomp zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddziału KWK „Wieczorek II” 07:30 19-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M–2265–16/18 Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Jas-Mos 14:12 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/11/18- „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” 14:00 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK MY/03/18 Wykonanie prac związanych z likwidacją………. 13:57 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK W/02A/18 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”. 13:54 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W I–2265–05/18 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z ocena kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego w aspekcie wyłączenia szybu „Wschodni” z sieci wentylacyjnej Kopalni dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” Katowice 13:46 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-37A/18/19 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz i pomiarów w 2019 roku dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum” w tym: Wykonanie precyzyjnych prób powietrza kopalnianego. 13:45 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–23A/18 Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w latach 2019 – 2020 13:43 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-30B/18- Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK 13:40 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-21A/18-Remont pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 13:39 18-09-2018 Przetargi Szczegóły