Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK K– 2265 –07/18 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk 12:16 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/02/18 – „Wymiana zawieszeń nośnych i lin dla Oddziału KWK Krupiński w 2018r. w tym: Część I: Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6, ośmiu kompletów zawieszeń lin wyrównawczych rodzaj RV-2-45/48 w górniczym wyciągu szybowym szybu I przedział północny. Część II: Wymiana jednego kompletu zawieszeń nośnych czterolinowych wielkość 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu II przedziału zachodniego. Część III: Wymianę dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6 w górniczym wyciągu szybowym szybu III. 11:17 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-14A/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. 10:30 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/03/18 Roboty górnicze …. 10:28 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –16/18 Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego 10:11 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/02/18 Wyznaczenie obszarów na OG Makoszowy II… 13:05 12-03-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego … 13:00 12-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/18B/17/18Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” 12:34 12-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/03/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 11:58 12-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M -2265-02/18 – Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem … 11:33 12-03-2018 Przetargi Szczegóły