Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK/ BD-2265-20/18 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla sprężarek w SRK S.A. Oddział KWK Boże Dary w Katowicach 13:05 20-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/10A/18 Dostawa rur 13:04 20-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/26/18- „Wymiana oblachowania tłumików wentylatorów nr 1 i przy szybie V Zachodni Pompownia Dębieńsko”. 12:24 20-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-36A/18-Wykonanie pomiarów i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II”, pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. 12:12 20-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–21/18 Badanie i ocena stanu technicznego obudowy szybowej szybu II dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński 12:09 20-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/15/18/19 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie….. 11:40 20-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD 13/18 Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Boże Dary” w 2018 r. „Wykonanie kotwienia rozdzielni R-7 na poziomie 416 m”. 08:54 20-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/03/18 Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 08:18 20-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/32/18 Dostawa liny wyciągowej …. 13:32 19-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-42/18 „Opracowanie analizy wytrzymałościowej zbrojenia szybowego szybu „Gigant” wraz z prognozą jego zużycia dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 12:07 19-07-2018 Przetargi Szczegóły