Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M-2265-12/16- „Konserwacja i naprawa systemów telewizji dozorowej oraz systemów sygnalizacji alarmowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”. 09:23 06-04-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-13/16- „Dostawa Rudy Żelaza Magnetyt Szwedzka” 09:22 06-04-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/19/16 Wykonanie części energomaszynowej 06:38 06-04-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/07/16 – „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” (branża górnicza, mechaniczna, elektryczna i hydrologiczna) wraz z kosztorysem inwestorskim” 14:29 05-04-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/05/16 Remont systemu bezpieczeństwa w KWK „Centrum” 13:29 05-04-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/10/16 Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń metanometrii oraz gazometrii produkcji EMAG dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r 13:14 05-04-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/05/16 Wykonywanie prac związanych z kontrolą odcinków lin wyciągowych w zawieszeniach nośnych naczyń i zawieszeniach lin wyrównawczych oraz wymianą zawieszeń nośnych naczyń oraz zawieszeń lin wyrównawczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Część I: dla wyciągu jednolinowego szybu I przedział „a” Część II: dla wyciągów dwulinowych szybu III przedział „a” i przedział „b” Część III: dla wyciągów czterolinowych szybu IV przedział „a” i przedział „b” 13:03 05-04-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/03/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych 08:10 05-04-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-8/16 Część I: dostawa 80 szt. akumulatorów Ni-Mh do lamp górniczych GLN 2LA Część II: dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych 13:53 04-04-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-06/16- „Regeneracja zawieszeń lin nośnych” 12:13 04-04-2016 Przetargi Szczegóły