Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK BD-2265- 04/16- „Dostawa zestawu: ploter wielkoformatowy i skaner z urządzeniami towarzyszącymi oraz materiałami eksploatacyjnymi w 2016 roku” 08:20 04-03-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/62/15/16 – „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski” 08:16 04-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK R/02/16 „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni obszaru górniczego KWK „Rozbark V”. 12:54 02-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK MY /01/16 – „ Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych” 10:49 02-03-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-09/16- „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2016 r.” 09:39 02-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/06/16 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza ….. 07:20 02-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK B/11/15/16 – Dostawa wkładów filtra i separatora oleju 14:00 01-03-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/10/15/16- Zamieszczanie ogłoszeń w prasie. 13:50 01-03-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/01/16 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 11:53 01-03-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-02/16 – Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób 10:06 26-02-2016 Przetargi Szczegóły