Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/50/15/16 – Dostawa strzemion kabłąkowych 09:55 15-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/62/15/16 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy 09:21 12-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-01/16 – Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu 07:21 12-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-93A/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. 15:02 11-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-1/16 Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego 15:00 11-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-225-74/15/16 – Dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków dla CZOK… 13:39 09-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK/2265-73/15/16 – Dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków dla CZOK 11:43 09-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-75/15/16 – Dostawa wody pitnej dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Ruch I i Ruch II 09:43 09-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWKM/20/15/16/AE – Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej 07:41 09-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/51/15/16 Część I – Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji Tranz-Tel dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Część II – Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej KWK „Makoszowy” Część III – Świadczenie usług remontowych central telefonicznych oraz systemów dyspozytorskich produkcji TELVIS dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. 14:45 04-02-2016 Przetargi Szczegóły