Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK K–2265–12A/18 Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 12:22 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-8/18 Wymiana liny nośnej górniczego wyciągu szybowego szybu „II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże-Dary” w Katowicach. 12:14 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W -2265-02/18 – „ Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników …” 11:37 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/01A/18 „Świadczenie usług utrzymania … 11:36 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/AZM -2265-02/18 – „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana…” 11:32 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-02A/18 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na dz. Nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach. 11:28 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK” 11:26 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/01/18 Wycena składników majątku…… 11:08 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S – 2265-05/18-Dostawa pyłu kamienno-wapniowego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” 11:36 29-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–8B/18 Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz ogrodzenia na dz. Nr 390/2 przy ul. B. Chrobrego 23 w Brzeszczach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. 14:45 28-05-2018 Przetargi Szczegóły