Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M-2265-91/15 – Dostawa systemu automatycznego zraszania przesypów typu rosa lub równoważnego 14:58 02-02-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-01/16 Dzierżawa aparatury elektrycznej do zasilania wysokowydajnego przodka chodnikowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r 14:43 02-02-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/48/15/16 – Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż 12:52 02-02-2016 Przetargi Szczegóły
AZM/07/15/16 – Wybór rzeczoznawców majątkowych – wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w drodze przetargu 14:48 29-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/WR/03/15/16 – Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym … 07:49 29-01-2016 Przetargi Szczegóły
AZM/06/15 – Część I: Wykonanie prac w zakresie remontu instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, Część II: Roboty dekarsko blacharskie 14:53 28-01-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/06/15/16 – Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych 14:24 28-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-71/15/16 Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych 09:22 27-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK /WR/04/15/16 – Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji … 15:06 26-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/WR/04/15/16 -Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków … 14:57 26-01-2016 Przetargi Szczegóły