Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK B/WR/05/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu… 14:46 26-01-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/09/15/16 – Świadczenie usług pocztowych 13:12 26-01-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/69/15/16 – Dostawa kuponów żywieniowych 09:07 26-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/06/15/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń 13:15 25-01-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/58/15/16 – Dostawa armatury w ramach zadania zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1,2 i 3) 12:17 25-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-93/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. 11:46 22-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/WR/04/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu 08:26 21-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK R/WR/02/15/16 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” 08:17 21-01-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/10/15/16 – Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej 07:40 21-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70A/15/16 „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” 12:29 20-01-2016 Przetargi Szczegóły