Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/06/15/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń 13:15 25-01-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/58/15/16 – Dostawa armatury w ramach zadania zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1,2 i 3) 12:17 25-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-93/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. 11:46 22-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/WR/04/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu 08:26 21-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK R/WR/02/15/16 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” 08:17 21-01-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/10/15/16 – Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej 07:40 21-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70A/15/16 „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” 12:29 20-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-92/15/16 – Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego 14:57 19-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/46A/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego 14:49 19-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/10A/15 – Dostawa dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób i sprzętu 14:07 15-01-2016 Przetargi Szczegóły