Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M- 2265- 87/15/16- ”Ocena stanu zagrożenia tąpaniami pokładu 416 w polu wybiegu ściany x04 w aspekcie zbadania oddziaływania wcześniej dokonanej eksploatacji pokładów wyżej leżących na pokład 416” 08:40 12-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-33/15/16 – „Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2016r” 10:48 08-01-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/07A/15/16 – Świadczenie usług medycznych 10:47 08-01-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/WR/04/15/16 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych 09:25 08-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-13/15/16 – Analizy chemiczne powietrza kopalnianego 14:18 07-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-23/15 – Dostawa mebli biurowych typu YAR 12:32 07-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-07/15 – Dostawa spoiwa mineralno-cementowego 09:37 07-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M- 2265-85/15/16- „Dostawa środka przeciw zamarzaniu węgla” 15:00 05-01-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265- 06/15- „Wymiana baterii akumulatorów stacyjnych w systemie zasilania prądu stałego w Głównych Stacjach Zasilających 6kV na terenie kopalni KWK Kazimierz- Juliusz wraz z dostosowaniem układu zasilania prądu stałego rozdzielni 6kV do wymogów obowiązujących przepisów w Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Kazimierz i Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Juliusz”. 14:57 05-01-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/59/15/16 – Świadczenie usług transportu wewnętrznego na zwałach węgla dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 14:07 04-01-2016 Przetargi Szczegóły