Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-PI-0021/19 „Wykonanie pieczątek służbowych i wizytówek służbowych oraz wymiana płytek tekstowych w pieczątkach dla SRK Oddział KWK Piekary I” 12:14 11-07-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0018/19-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum, Część I: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Witczaka 158 w Bytomiu, Część II: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Witczaka 160 w Bytomiu. 11:50 11-07-2019 Przetargi Szczegóły
R-MW-0010/19 „Dostawa urządzeń pomiarowych wielogazowych, tlenomierzy, metanomierzy oraz ręcznych anemometrów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” Część I. Dostawa urządzeń pomiarowych wielogazowych, tlenomierzy i metanomierzy. Część II. Dostawa ręcznych anemometrów” 11:37 11-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BZ-0001/19 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących: 10:19 11-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0054/19 dostawa osprzętu teletechnicznego 10:14 10-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-M-0019/19 Naprawa palnika Weishaupt RGL 60/2-A o mocy 0,8-6,6 MW kotła olejowo-gazowego SEFAKO EOG 6.5 1.3 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 09:09 10-07-2019 Przetargi Szczegóły
R-S-0013/19-1-Pranie odzieży roboczej dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku. 13:01 09-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0028/19 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 09:01 09-07-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C-TMG/ZO-2265-23/19 „Opracowanie dokumentacji kosztorysowych naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 11:37 08-07-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK C-TMG/ZO-2265-22/19 „Opracowanie dokumentacji kosztorysowej naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworowej 10 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 11:36 08-07-2019 Przetargi Szczegóły