Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M -2265-30A/15 – Dostawa pyłu kamienno-wapiennego 13:36 08-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWKM/45/15 – Dostawa zespołu pompowego typu OS – 200/4 lub równoważny 10:23 08-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWKM/32/15 – Dostawa kompletnego fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego do robót przygotowawczych 10:22 08-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWKM/24/15 – Ochrona fizyczna składów węgla 10:21 08-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWKB/09/15 – Dostawa elementów trasy szynowej kolejki podwieszonej 10:21 08-12-2015 Przetargi Szczegóły
CZOK/54/15/16 – Dostawa 4 silników o mocy 1250 kW 10:20 08-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWK C/07/15/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych 13:02 07-12-2015 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/02/15/16 Udostępnienie urządzenia pod nazwą Rów Michałkowicki w celu odprowadzania nim do rzeki Brynicy wód kopalnianych 08:16 07-12-2015 Przetargi Szczegóły
CZOK/65/15 – Dostawa części do remontów pomp głównego odwadniania i pomp odwadniających 08:00 03-12-2015 Przetargi Szczegóły
KWKB/13/15/16 – Dostawa oleju syntetycznego CPI CP-4601-68 07:57 03-12-2015 Przetargi Szczegóły